KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERKEMBANGAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI 5 TAHUN TERAKHIR