2022

KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERDAGANGAN 5 TAHUN TERAKHIR